Logo Remefi

Permís de Nàutica

Recordi que precisa d'un Reconeixement Mèdic, indispensable per a obtenir-lo i/o renovar-lo, i que ha de realitzar-se en un Centre Mèdic autoritzat.

El nostre Centre Mèdic, està autoritzat per a procedir automàticament a l'expedició i/o renovació del permís de nàutica.

Realitzem certificats per a totes les classes:

Llicència de Navegació (anteriorment "Titulín") No té caducitat

Patró de Navegació Bàsica (PNB)

Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE)

Patró de Iot (PI)

Capità de Iot (CI)

Patró de Moto Nàutica classes A, B i C

Documentació que haurà d'aportar:

DNI, NIE o pasaport vigent.

En cas d'utilitzar ulleres i/o audiòfons, recordi portar-los.

Recordi: NO porti foto.

El certificat li ho lliurem el mateix dia de la visita.

Si ho desitja, també podem lliurar-li el certificat en format pdf.Si ha passat una revisió per al permís de conduir fa menys de 2 anys, digui-ho perquè només haurà de passar una prova de colors i se li aplicarà una tarifa especialFoto embarcación

Ara, en fer la revisió, li fem les fotos GRATIS en el centreInformació addicional:

El permís té una validesa de 10 anys (A partir dels 70 anys serà cada 5 anys)

És vàlid en tot el territori nacional.

Logo servicios Remefi

REMEFI - Centre de Reconeixements Mèdics

¡CSS Válido!            © 2013-2024 Remefi           informació Legal         Política de Privacitat         Política de Cookies         Logo ambiental