Logo Remefi

Informació legal:

Condicions generals d'ús de la web Remefi.com

1. QUI SOM

El lloc web www.remefi.com és operat per i en nom de Remefi, S.L. (d'ara endavant, “Remefi” o la “Companyia”), societat mercantil constituïda a Espanya i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al tom 998, foli 76, fulla número GI-3041, amb N.I.F. número B-17064007 i el domicili social de la qual es troba en carrer Nou, 20 entresòl, 17600, Figueres, Girona.

2. ÚS AUTORITZAT

Les presents condicions generals d'ús (d'ara endavant, “Condicions Generals”) regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que Remefi posa a la disposició dels usuaris de la xarxa Internet a través de la pàgina web www.remefi.com (d'ara endavant, la “Web”).

L'accés i ús de la Web suposen que l'Usuari accepta íntegrament i s'obliga a complir per complet les presents Condicions Generals, així com les condicions de privacitat disponibles a la Web, a les quals es pot accedir a través d'aquest enllaç: Política de Privacitat. D'aquesta manera, l'Usuari està autoritzat a usar la Web únicament de conformitat amb aquestes Condicions Generals, així com amb les instruccions, recomanacions o condicions particulars que Remefi li indiqui en cada cas concret. Referent a això, posem en coneixement de l'Usuari que alguns dels serveis que es presten a través de la Web poden estar sotmesos a condicions particulars, que completaran i/o, si escau, substituiran el Contingut de les presents Condicions Generals, i que hauran de ser acceptades per l'Usuari abans d'iniciar-se la prestació del servei corresponent.

L'accés a la Web és gratuït, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagués contractat l'Usuari.

Remefi es reserva el dret de modificar a qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la Web, inclusivament el de les presents Condicions Generals, les condicions particulars o la política de privacitat, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació per la Web.

L'Usuari es compromet a no utilitzar la Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme conducta alguna que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Remefi o de tercers. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar acte algun a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar la Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la mateixa.

En cas que incompleixi aquestes Condicions Generals o Remefi sospiti raonablement que les està incomplint, Remefi tindrà dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés a la Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta fi. Així mateix, Remefi es reserva unilateralment la facultat de, a qualsevol moment, decidir sobre la continuïtat dels serveis que presta a través de la Web.

3. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT 

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús de la Web es realitza a tot moment sota el seu sencer risc i responsabilitat, per la qual cosa Remefi no es responsabilitza del mal ús o el seu ús indegut que pugui realitzar-se de la Web.

L'Usuari reconeix i accepta que, encara que Remefi realitza els seus millors esforços a assegurar la precisió tècnica i fàctica dels continguts i informacions inclosos a la Web, aquests tenen caràcter general i indicatiu. D'aquesta manera, la Companyia no pot garantir la veracitat, autenticitat, adequació i exactitud de la informació facilitada a través de la Web. En conseqüència, Remefi no es responsabilitza de les decisions preses per l'Usuari a partir de la informació subministrada a través de la Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o en tercers, amb motiu d'actuacions que tinguin com a fonament la informació obtinguda a la Web.

Remefi únicament serà responsable dels danys que l'Usuari pugui sofrir per l'ús de la Web quan aquests danys siguin deguts a la seva actuació dolosa. Amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, Remefi no és responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de (i) interrupcions, virus, avaries, interferències, omissions o desconnexions del sistema electrònic, del sistema de comunicacions o en els seus equips per motius aliens a Remefi; (ii)retards o bloquejos en l'ús de la Web per deficiències o sobrecàrregues en Internet, en les línies o en els sistemes elèctrics o de comunicacions; o (iii) de les actuacions il·legítimes de tercers fora de control de Remefi.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'ús de la Web per l'Usuari de cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la Web i/o els seus continguts.
Les marques, noms comercials i signes distintius que apareixen en la web de Remefi poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o que no estigui emparat per la llei.
A aquest efecte, mitjançant les presents Condicions Generals i excepte en aquells supòsits en els quals estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització de la Web i/o de qualsevol dels seus continguts.

5. ENLLAÇOS

A fi d'ajudar-li a trobar informació addicional, hem inclòs diversos dispositius tècnics d'enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres webs (d'ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Remefi actua com un prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.

En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar que Remefi té coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts dels mateixos en cas de il·licitud, ni que manté acords amb els responsables o titulars dels Llocs Enllaçats. Tampoc comporta l'existència d'aquests links, de recomanació, promoció, identificació o conformitat de Remefi amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels Llocs Enllaçats. En conseqüència, Remefi no es fa responsable del contingut dels Llocs Enllaçats, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de privadesa, sent l'Usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i utilitzi els mateixos.

L'Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc a la Web, haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de Remefi. L'establiment d'aquest enllaç, no implica en cap cas l'existència de relacions entre Remefi i el propietari del lloc o pàgina en la qual s'estableixi el mateix, ni l'acceptació o aprovació per part de la Companyia dels seus continguts o serveis.

En qualsevol cas, Remefi es reserva unilateralment el dret a prohibir o inutilitzar a qualsevol moment els enllaços a la Web especialment en els supòsits de il·licitud de l'activitat o continguts de la pàgina o lloc en el qual s'inclou el mateix.

6. GENERALITATS

L'ús de la Web està regit i interpretat d'acord amb la llei espanyola i s'entendrà que pel seu ús de la Web, l'Usuari està d'acord en què qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre vostè i nosaltres serà tractat pels jutjats i tribunals espanyols en la mesura en què l'Usuari posseeixi el seu domicili en aquest país..

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.

7. SERVEI D'ATENCIÓ Al CLIENT

Si té alguna pregunta sobre la web o dels productes i/o serveis que oferim, si us plau, posi's en contacte a través de correu electrònic: info@remefi.com o bé per telèfon trucant al 972.510.411.

 

Logo servicios Remefi

REMEFI - Centre de Reconeixements Mèdics

¡CSS Válido!            © 2013-2023 Remefi           informació Legal         Política de Privacitat         Política de Cookies         Logo ambiental